دوشنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
Monday, 22 August 2016
اخلاق (منیه المرید)

اخلاق (منیه المرید)

تالیف: مرحوم شهید ثانی
تعداد صفحات: ۱۴۵

منیه المرید فی آداب المفید والمستفید که عهده دار بیان ارزش علم و آداب تعلیم و تعلم است توسط مرحوم شهید ثانی که در والاترین درجات علم و معرفت و اخلاق بوده نگاشته شده است و سالهاست که در حوزه های علمیه شیعه مورد استفاده طلاب می باشد.

دریافت فایل pdf کتاب