+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

پنج شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶ -

اعتقادات (عقائد علامه مجلسی) جلسه ۹۷