مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام » البهجة المرضیة (سیوطی) جلسه 43
+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ -

البهجه المرضیه (سیوطی) جلسه ۴۳

[pro-player type=’video’]http://www.imamsadiq.tv/archive/term3/albahjat-marzia/flv/albahjat-marzia-043.flv[/pro-player]