پنج شنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
Thursday, 25 August 2016
الموجز فی المنطق

الموجز فی المنطق

تالیف: آیت الله سید صادق الحسینی الشیرازی
تعداد صفحات: ۳۹

همانطور که در تعریف منطق بیان شده است این علم انسان را از خطای در فکر باز می دارد بنا بر این بر هر شخصی لازم است با این علم آشنایی داشته باشد. کتاب الموجز فی المنطق ما را بصورت مقدماتی با این علم آشنا می گرداند.

دریافت فایل pdf کتاب