+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

دوشنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۵ -

جواهر البلاغه جلسه ۷۹