مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام » صرف (صرف مقدماتی) جلسه 10
+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ -

صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۰

[pro-player type=’video’]http://www.imamsadiq.tv/archive/other/sarf-moqadamati/flv/sarf-moqadamati-10.flv[/pro-player]