+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

پنج شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۵ -

عروه الوثقی (طهارت) جلسه ۱۰