+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

پنج شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶ -

پیامهای زیارت عاشوراء جلسه ۰۴