آداب المتعلمین (درس 10)

آداب المتعلیمین تألیف مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رساله‌ای در آداب تعلیم و تربیت به زبان عربی می‌باشد که به رغم ایجاز از برجسته ترین آثار در این زمینه به شمار می‌رود و از ابتدا تألیف شهرت و مقبولیتی خاص پیدا کرده است.
این رساله را حجة السلام و المسلمین استاد امیدواری  در 35 جلسه تدریس نموده‌اند. 
 

  • 28:10 دقیقه
  • 24 اردیبهشت 1399

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما