آموزش احکام (درس 7)

درس آموزش احکام به صورت مختصر مباحثی از احکام مورد نیاز را در قالب جزوه آموزشی کوتاهی در اختیار دانش پژوهان قرار میدهد.
حجة السلام و المسلمین استادصادقی در 60 جلسه این مباحث را بیان نموده اند.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام
imamsadiq.tv

زمان ویدیو : 31:47 دقیقه
احکام آموزش احکام احکام شرعی
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما