شما در ابتدا با مراجعه به لینک عضویت در صفحه اصلی سایت می توانید ثبت نام نموده و پس از ثبت نام و انتخاب دروس ترم اول، می توانید شرایط و نحوه ی برگزاری دروس و امتحانات را به تفصیل مشاهده نموده و مطابق آن عمل نمایید.

موضوع مرتبط