بله؛ شما می توانید از طریق تماس با شماره‌ی سفارشات، این دروس را به صورت دی وی دی و با کیفیّت بهتر تهیّه نمایید.

☎️ تلفن سفارشات :  47 66 066 0919

موضوع مرتبط