بعد از ثبت نام در سایت می‌توانید روزانه به سایت مراجعه کرده و فایلهای تصویری ، صوتی و متنی دروس را مشاهده نمایید و بعد از فراگیری کتاب مورد نظر در بخش امتحانات سایت از شما آزمون به عمل خواهد آمد و در صورت گذراندن موفقیت آمیز همه دروس یک ترم، دسترسی شما به ترم بعد توسط سایت و پشتیبانی مدرسه فراهم خواهد شد.

موضوع مرتبط