حساب کاربری و نمرات این عزیزان محفوظ می باشد و توضیحاتی جهت ادامه فعالیت از طریق ایمیل برای ایشان ارسال می‌گردد و در صورت داشتن سوال می‌توانند از طریق پیام رسانهای ، تلگرام ، سروش ، ایتا و یا ایمیل با ما در ارتباط باشند و در صورت وجود هر اختلالی می توانند از طریق تماس با تیم پیشتیبانی آن را برطرف نمایند.

موضوع مرتبط