صرف ساده (درس 1)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد.
این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست جلسه تدریس نموده‌اند.
مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام
imamsadiq.tv

زمان ویدیو : 30:32 دقیقه
صرف ساده ادبیات عرب آموزش صرف
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما