لبخند... دَر می‌زند!
شکوفه... دلش لک زده برای
شکفته شدن!
رنگین‌کمان... منتظر است تا آسمان...
پذیرایی‌اش را شروع کند!


من هم از قبیله‌ی شیعیان توأم که

لبخند... دَر می‌زند!
شکوفه... دلش لک زده برای
شکفته شدن!
رنگین‌کمان... منتظر است تا آسمان...
پذیرایی‌اش را شروع کند!


من هم از قبیله‌ی شیعیان توأم که
یَفرَحونَ لِفَرحِنا و یَحزَنونَ لِحُزنِنا!
در شادیِ اهل‌بیت ... شادیم و در غم‌شان، سوگوار!
فصل... فصلِ شادی‌ست!
مبارک باد بر دوستانِ مولا؛
این بزم و این فصل


امشب را جشن می‌گیریم... و یکدیگر را به لبخند دعوت می‌کنیم!
زیبائی های کلام و مرام‌تان را بازگو می‌کنیم!
چون می‌دانیم هرچه زیبائی‌ست؛
از جانب شماست!
از محبت شما به معرفت می‌رسیم!
ما با دوستانِ شما دوست هستیم و...
از دشمنان‌تان در قلب و جان‌مان بیزاری می‌جوئیم!...

عیدِ غدیر ثانی، عید ولایت بر شیعیان حضرتش مبارک

 

 

امیرمومنان علی علیه‌السلام فرمودند: به خدا سوگند که این روز، روزی است که خداوند متعال در آن دیده آل پیامبر صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیهم‌اجمعین را روشن گردانید و همانا که من برای این روز هفتاد و دو نام می‌دانم.

حذیفه عرض نمود: یا امیرمومنان! دوست دارم که اسامی این روز را از شما بشنوم.

 

پس حضرت علیه‌السلام فرمودند:

هذا يوم الاستراحة، این روز، روز استراحت است. و يوم تنفيس الكربة، روز زائل شدن كرب و غم است. و يوم الغدير الثانی، روز غدير دوم است. و يوم تحطيط الاوزار، روز ریختن گناهان است. و يوم الخيرة، روز خیر و برتری بسیار زیاد است. و يوم الهدی، روز هدایت است. و يوم العافية، روز عافيت است. و يوم البركة، روز بركت است. و يوم الثارات، روز طلب خونهای (به ناحقّ ریخته شده) است. و يوم عيد الله الاكبر، روز عيد بزرگ خدا است. و يوم اجابة الدعاء، روز مستجاب شدن دعا است. و يوم الموقف الاعظم، روز موقف اعظم است. و يوم التوافی، روز وفای به عهد است ... و يوم نزع السواد، روز كندن جامه سياه است. و يوم ندامة الظالم، روز ندامت ظالم است. و يوم انكسار الشوكة، روز شكسته شدن شوكت (دشمنان دین) است. و يوم نفی الهموم، روز از بین رفتن غم ‌هاست. و يوم القنوع، روز فتح و پیروزی است. و يوم العرض، روز آشکار شدن حقیقت است ... و يوم فرح الشيعة، روز شادی شيعه است. و يوم التوبة، روز توبه است. و يوم الانابة، روز بازگشت (به سوی خدا) است. و يوم الزكاة العظمى، روز زكات بزرگ است. و يوم الفطر الثانی، روز فطر دوم است ... و يوم عيد اهل البيت، روز عيد اهل بيت علیهم‌السلام است ... و يوم سرور اهل البيت، روز سرور اهل بيت علیهم‌السلام است ... و يوم القهر للعدو، روز چیره گشتن بر دشمنان است. و يوم هدم الضلالة، روز نابود شدن (بنيان) ضلالت است ... و يوم العبادة، روز عبادت است ... و يوم السلم، روز سلامتی (دين) است ...

 

حذیفه گوید: سپس از نزد امیرمومنان (علیه السلام) برخواستم و با خود گفتم: اگر از افعال خیر و آنچه که امید ثواب از آن را دارم، چیزی را درک نکنم، مگر (کسب) فضیلت این روز، این نهایت آرزوی من است.

بحار الانوار،جلد 31، صفحه 127

یَفرَحونَ لِفَرحِنا و یَحزَنونَ لِحُزنِنا!
در شادیِ اهل‌بیت ... شادیم و در غم‌شان، سوگوار!
فصل... فصلِ شادی‌ست!
مبارک باد بر دوستانِ مولا؛
این بزم و این فصل


امشب را جشن می‌گیریم... و یکدیگر را به لبخند دعوت می‌کنیم!
زیبائی های کلام و مرام‌تان را بازگو می‌کنیم!
چون می‌دانیم هرچه زیبائی‌ست؛
از جانب شماست!
از محبت شما به معرفت می‌رسیم!
ما با دوستانِ شما دوست هستیم و...
از دشمنان‌تان در قلب و جان‌مان بیزاری می‌جوئیم!...

عیدِ غدیر ثانی، عید ولایت بر شیعیان حضرتش مبارک

 

 

امیرمومنان علی علیه‌السلام فرمودند: به خدا سوگند که این روز، روزی است که خداوند متعال در آن دیده آل پیامبر صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیهم‌اجمعین را روشن گردانید و همانا که من برای این روز هفتاد و دو نام می‌دانم.

حذیفه عرض نمود: یا امیرمومنان! دوست دارم که اسامی این روز را از شما بشنوم.

 

پس حضرت علیه‌السلام فرمودند:

هذا يوم الاستراحة، این روز، روز استراحت است. و يوم تنفيس الكربة، روز زائل شدن كرب و غم است. و يوم الغدير الثانی، روز غدير دوم است. و يوم تحطيط الاوزار، روز ریختن گناهان است. و يوم الخيرة، روز خیر و برتری بسیار زیاد است. و يوم الهدی، روز هدایت است. و يوم العافية، روز عافيت است. و يوم البركة، روز بركت است. و يوم الثارات، روز طلب خونهای (به ناحقّ ریخته شده) است. و يوم عيد الله الاكبر، روز عيد بزرگ خدا است. و يوم اجابة الدعاء، روز مستجاب شدن دعا است. و يوم الموقف الاعظم، روز موقف اعظم است. و يوم التوافی، روز وفای به عهد است ... و يوم نزع السواد، روز كندن جامه سياه است. و يوم ندامة الظالم، روز ندامت ظالم است. و يوم انكسار الشوكة، روز شكسته شدن شوكت (دشمنان دین) است. و يوم نفی الهموم، روز از بین رفتن غم ‌هاست. و يوم القنوع، روز فتح و پیروزی است. و يوم العرض، روز آشکار شدن حقیقت است ... و يوم فرح الشيعة، روز شادی شيعه است. و يوم التوبة، روز توبه است. و يوم الانابة، روز بازگشت (به سوی خدا) است. و يوم الزكاة العظمى، روز زكات بزرگ است. و يوم الفطر الثانی، روز فطر دوم است ... و يوم عيد اهل البيت، روز عيد اهل بيت علیهم‌السلام است ... و يوم سرور اهل البيت، روز سرور اهل بيت علیهم‌السلام است ... و يوم القهر للعدو، روز چیره گشتن بر دشمنان است. و يوم هدم الضلالة، روز نابود شدن (بنيان) ضلالت است ... و يوم العبادة، روز عبادت است ... و يوم السلم، روز سلامتی (دين) است ...

 

حذیفه گوید: سپس از نزد امیرمومنان (علیه السلام) برخواستم و با خود گفتم: اگر از افعال خیر و آنچه که امید ثواب از آن را دارم، چیزی را درک نکنم، مگر (کسب) فضیلت این روز، این نهایت آرزوی من است.

بحار الانوار،جلد 31، صفحه 127