ایمیل: info@imamsadiq.tv

تلگرام: ImamSadiq_Admin@

ایتا: ImamSadiq_Admin@

سروش:  @imamsadiq.tv

فیسبوک: imamsadiq.tv

تلفن: 09190666647

موضوع مرتبط