منیة المرید (درس 13)

منیه المرید فی آداب المفید و المستفید که عهده دار بیان ارزش علم و آداب تعلیم و تعلم است توسط مرحوم شهید ثانی که در والاترین درجات علم و معرفت و اخلاق بوده نگاشته شده است و سالهاست که در حوزه های شیعه مورد استفاده طلاب می باشد.
این کتاب توسط استاد بندانی نیشابوری در 181 جلسه تدریس گردیده است
مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام
imamsadiq.tv

زمان ویدیو : 28:46 دقیقه
منیة المرید اخلاق آموزش اخلاق
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما