هدف و آرزوی ما آشنا شدن تمام مردم دنيا با قرآن کریم، علوم الهی و همچنین سيراب شدن تشنگان حقيقت از چشمه زلال نور قرآن و عترت است، تا شايد قدمی  هر چند کوچک در مهیا نمودن مقدمات فرج مهدی آل محمّد عليهم السلام برداشته باشيم.

موضوع مرتبط