شرح لمعه 1
استاد اسلامی

شرح لمعه 1

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه معروف به شرح لمعه اثر مرحوم شهید ثانی است که بر لمعه‌ی دمشقیه‌ی شهید اول نگاشته شده است، این کتاب یکی از مهم ترین کتاب‌های آموزشی فقهی در حوزه‌های علمیه می‌باشد و مشتمل بر تمام ابواب فقه است، در شرح لمعه‌ی 1 استاد اسلامی کتاب الصلاة را از این شرح در 90 جلسه تدریس نموده‌اند.

 

 

تعداد دروس
تعداد دروس
90عدد
ترم
ترم
ترم 4
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • تعداد نمازها
 • ادامه تعداد نمازها
 • وقت نمازها
 • ادامه اوقات نمازها
 • ادامه اوقات نمازها
 • ادامه اوقات نمازها
 • ادامه اوقات نمازها
 • ادامه اوقات نمازها
 • احکام قبله
 • ادامه احکام قبله
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه معروف به شرح لمعه اثر مرحوم شهید ثانی است که بر لمعه‌ی دمشقیه‌ی شهید اول نگاشته شده است، این کتاب یکی از مهم ترین کتاب‌های آموزشی فقهی در حوزه‌های علمیه می‌باشد و مشتمل بر تمام ابواب فقه است، در شرح لمعه‌ی 1 استاد اسلامی کتاب الصلاة را از این شرح در 90 جلسه تدریس نموده‌اند.

 

 

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما