شرح لمعه 2
استاد اسلامی

شرح لمعه 2

در شرح لمعه‌ی 2 استاد اسلامی کتاب‌های طهارت، زکات، خمس، کفارات و نذر را در 37 جلسه تدریس نموده‌اند.

تعداد دروس
تعداد دروس
75عدد
ترم
ترم
ترم 4
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • طهارت - تعريف طهارت
 • طهارت - تعريف طهر
 • طهارت - احکام آبها
 • طهارت - احکام آب چاه
 • طهارت - ادامه احکام آب چاه
 • طهارت - ادامه احکام آب چاه
 • طهارت - آب مضاف
 • طهارت - نجاسات و احکام آن
 • طهارت - ادامه نجاسات و احکام آن
 • طهارت - ادامه نجاسات و احکام آن
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

در شرح لمعه‌ی 2 استاد اسلامی کتاب‌های طهارت، زکات، خمس، کفارات و نذر را در 37 جلسه تدریس نموده‌اند.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما