شرح لمعه 3
استاد رفعتی

شرح لمعه 3

در شرح لمعه 3 کتاب حج توسط استاد رفعتی در 80 جلسه تدریس گردیده است.

تعداد دروس
تعداد دروس
80عدد
ترم
ترم
ترم 5
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • شرايط و اسباب حج
 • ادامه شرايط و اسباب حج
 • ادامه شرايط و اسباب حج
 • شرايط حج - استطاعت
 • شرايط حج - استطاعت
 • شرايط حج - استطاعت
 • شرايط حج - استطاعت
 • من مات بعد الاحرام و ...
 • ارتداد در حج
 • اسباب حج
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

در شرح لمعه 3 کتاب حج توسط استاد رفعتی در 80 جلسه تدریس گردیده است.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما