شرح لمعه 4
استاد وافی

شرح لمعه 4

شرح لمعه 4 شامل کتاب‌های متاجر، دین و رهن می‌باشد که توسط استاد وافی در 78 جلسه تدریس گردیده است.

تعداد دروس
تعداد دروس
78عدد
ترم
ترم
ترم 5
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • متاجر - ينقسم موضوع التجارة
 • متاجر - ينقسم موضوع التجارة
 • متاجر - تجارات حرام
 • متاجر - تجارات حرام و مکروه و مباح
 • متاجر - في عقد البيع و آدابه
 • متاجر - في عقد البيع و آدابه
 • متاجر - عقد البيع شروط متعاقدين
 • متاجر - عقد البيع بيع فضولي
 • متاجر - عقد البيع بيع فضولي
 • متاجر - عقد البيع بيع فضولي
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

شرح لمعه 4 شامل کتاب‌های متاجر، دین و رهن می‌باشد که توسط استاد وافی در 78 جلسه تدریس گردیده است.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما