باب حادی عشر
استاد احمدی

باب حادی عشر

باب حادی عشر تألیف علامه‌ی حلی از کتب کلامی معروف شیعه می‌باشد که همواره مورد توجه اهل علم بوده و شرح مرحوم فاضل مقداد بنام النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر بیش از شروح دیگر مورد توجه اهل علم و تدریس قرار گرفته، این کتاب را علی احمدی در 80 جلسه تدریس نموده‌اند.

تعداد دروس
تعداد دروس
80عدد
ترم
ترم
ترم 4
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • ضرورت اعتقاد صحيح
 • مقدمه کتاب
 • ادامه مقدمه کتاب
 • وجوب کسب معرفت
 • دلايل وجوب شناخت
 • دلايل نقلي بر وجوب شناخت
 • عدم جواز تقليد در معرفت خداوند
 • اثبات واجب الوجود
 • ادامه اثبات واجب الوجود
 • خواص واجب الوجود و ممکن الوجود
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

باب حادی عشر تألیف علامه‌ی حلی از کتب کلامی معروف شیعه می‌باشد که همواره مورد توجه اهل علم بوده و شرح مرحوم فاضل مقداد بنام النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر بیش از شروح دیگر مورد توجه اهل علم و تدریس قرار گرفته، این کتاب را علی احمدی در 80 جلسه تدریس نموده‌اند.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما