جواهر البلاغه
استاد رفعتی

جواهر البلاغه

کتاب جواهر البلاغه از کتب علوم بلاغی است که جهت آشنایی طلاب با معانی بیان تألیف گردیده است که مشتمل بر مقدمه، مباحث مقدماتی و سه بخش است، این کتاب را استاد رفعتی در 85 جلسه تدریس نموده‌اند.

تعداد دروس
تعداد دروس
85عدد
ترم
ترم
ترم 3
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • تعريف و معاني فصاحت
 • فصاحت کلام
 • بلاغت کلام و متکلم
 • ملاحظات
 • اساليب بيان
 • تعريف و موضوع علم معاني
 • مبحث اول حقيقت خبر
 • مبحث ثاني تاکيد و عدم تاکيد خبر
 • تنبيهات
 • مبحث سوم مدلول خبر
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

کتاب جواهر البلاغه از کتب علوم بلاغی است که جهت آشنایی طلاب با معانی بیان تألیف گردیده است که مشتمل بر مقدمه، مباحث مقدماتی و سه بخش است، این کتاب را استاد رفعتی در 85 جلسه تدریس نموده‌اند.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما