15 اسفند 1398

آداب المتعلمین (درس 10)

آداب المتعلیمین تألیف مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رساله‌ای در آداب تعلیم و تربیت به زبان عربی می‌باشد که به رغم ایجاز از برجسته ترین آثار در این زمینه به شمار می‌رود و از ابتدا تألیف شهرت و مقبولیتی خاص پیدا کرده است. این رساله را حجة السلام و المسلمین استاد امیدواری  در [...]
27 بهمن 1398

آداب المتعلمین (درس 1)

آداب المتعلیمین تألیف مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رساله‌ای در آداب تعلیم و تربیت به زبان عربی می‌باشد که به رغم ایجاز از برجسته ترین آثار در این زمینه به شمار می‌رود و از ابتدا تألیف شهرت و مقبولیتی خاص پیدا کرده است. این رساله را حجة السلام و المسلمین استاد امیدواری  در [...]
13 مرداد 1397

آداب المتعلیمن

معرفی اجمالی: آداب المُتَعَلّمین رساله‌ای در تعلیم و تربیت به زبان عربی، نوشته خواجه نصیرالدین طوسی (۵۷۹-۶۷۲ هجری) است. شیوه‌های تعلیم و تربیت جزء موضوعاتی است که از دیرباز [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما