15 اسفند 1398

نحو مقدماتی (درس 12)

علم نحو یکی از علوم پایه در یادگیری زبان عربی می باشد که بدون یادگیری این علم امکان تسلط به زبان و متون عربی نخواهد بود. کتاب نحو مقدماتی بصورت خلاصه و ابتدایی ما را با این علم آشنا می کند. این کتاب توسط استاد هاشمی در 50 جلسه تدریس گردیده است. [...]
15 اسفند 1398

صرف ساده (درس 10)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد. این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست جلسه تدریس [...]
27 بهمن 1398

صرف ساده (درس 1)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد. این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما