27 بهمن 1398

صرف ساده (درس 1)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد. این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما