27 مرداد 1400

عاشورا؛ مشرق آفتاب معرفت و معنویت

عاشورا را از زوایای فراوان با رویکردهای بسیار می‌توان به تصویر کشید و به تماشا نشست. حوادث آن را، رقم زنندگان آن را، خطبه‌ها و رجزها و رفتارها و باورهای جاری در آن را می‌شود به اندازه معرفت خود تحلیل کرد و نتیجه و عبرت و اندرز گرفت. عاشوار مشرقی است برای [...]
22 مرداد 1397

پیام‌های زیارت عاشوراء

پیامهای زیارت عاشورا شرح و برداشتی از این زیارت شریف می‌باشد که استاد امیدواری خراسانی در 8 جلسه فرازهایی از این زیارت را شرح نموده‌اند، در ضمن از این مباحث امتحان به عمل نخواهد آمد.   [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما