15 اسفند 1400

تجزیه و ترکیب (درس ۱)

درس تجزیه و ترکیب، تدریس کاربردی علم تجزیه و ترکیب می‌باشد که توسط حجة الاسلام و المسلمین حسینی در 11 جلسه و مطابق با حدائق صمدیه تدریس شده است.   [...]
05 اسفند 1400

مغنی الأدیب (درس 1)

کتاب مغنی الادیب که در واقع تنقیح کتاب مغنی اللبیب ابن هشام است به عنوان آخرین کتاب نحوی در حوزه های علمیه تدریس می گردد و معمولا باب های اول و رابع این کتاب از مجموع هشت باب تدریس می شود. درس مغنی الأدیب توسط استاد [...]
05 اسفند 1400

سیوطی استاد وافی (درس ۱)

کتاب البهجة المرضیة فی شرح الألفیة نوشته جلال الدین سیوطی یکی از مهمترین کتب درسی حوزوی برای تدریس علم نحو می باشد. استاد حجة الاسلام و المسلمین وافی در 187 جلسه کتاب سیوطی را تدریس نموده اند که بخش دوم آن در ترم دوم پایه 2، [...]
05 اسفند 1400

سیوطی استاد حسینی (درس ۱)

کتاب البهجة المرضیة فی شرح الألفیة نوشته جلال الدین سیوطی یکی از مهمترین کتب درسی حوزوی برای تدریس علم نحو می باشد. استاد حجة الاسلام و المسلمین حسینی در 56 جلسه کتاب سیوطی را تا اواخر بحث مبتدا و خبر تدریس نموده اند که به دلیل [...]
27 بهمن 1398

نحو مقدماتی (درس 1)

علم نحو یکی از علوم پایه در یادگیری زبان عربی می باشد که بدون یادگیری این علم امکان تسلط به زبان و متون عربی نخواهد بود. کتاب نحو مقدماتی بصورت خلاصه و ابتدایی ما را با این علم آشنا می کند. این کتاب توسط استاد هاشمی در 50 جلسه تدریس گردیده است. [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما